Regels per leeftijd


Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken in de horeca?
Jongeren mogen vanaf 13 jaar werken, maar er gelden wel regels voor het soort werkzaamheden en hoeveel ze mogen werken. De Arbeidstijdenwet (ATW) geeft aan welke mogelijkheden er zijn en aan welke regels we ons moeten houden. De wet maakt een onderscheid tussen kinderen (jonger dan 16 jaar) en jeugdigen (16- en 17-jarigen). Bij kinderen zijn er beperkingen in tijd en in werkzaamheden. Bij jeugdigen is er een beperking in tijd.

Wat zijn de regels per leeftijd?
13- en 14-jarigen
13- en 14-jarigen mogen alleen op niet-schooldagen en tijdens vakanties werken. Op zondag mogen zij niet werken. Hun werkzaamheden mogen alleen bestaan uit 'niet-industriële hulparbeid van lichte aard'. Onder dit begrip vallen bijvoorbeeld hulpwerkzaamheden in de horeca zoals het helpen bij het bedienen en hulpwerkzaamheden bij bijvoorbeeld een manege, op een camping, in een speeltuin, in een pretpark, in een bowlingcentrum en in een museum.

15-jarigen
Kinderen van 15 jaar mogen meer werken dan 13- en 14-jarigen:

 • Op zaterdag óf op zondag*, niet allebei achter elkaar
 • Op schooldagen maximaal twee uur
 • Maximaal 12 uur per schoolweek
 • Maximaal 40 uur per vakantieweek
 • Na 7.00 uur 's ochtends en vóór 19.00 uur 's avonds

** *Voor werken op zondag hebben 15-jarigen uitdrukkelijke toestemming nodig van hun ouders of verzorgers.
**In de vakantieperiodes mogen 15-jarigen tot 21.00 uur werken.

Een 15-jarige mag (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren, dus geen geïndustrialiseerde arbeid. Wel mag een 15-jarige de hoofdafwasser helpen met het wegzetten van de afwas of lichte werkzaamheden verrichten in de keuken, zoals poleren en met de hand afwassen. Ook mogen zij helpen bij het opzetten van het terras of bedienen bij een lunchroom of koffiezaak.

Let op!
Volgens de Drank- en Horecawet mogen kinderen jonger dan 16 jaar alleen in een ruimte werken waar geen alcoholische dranken worden geschonken of verkocht of zich ophouden in ruimtes waar mensen het vervolgens ter plekke opdrinken. Zij mogen ook niet werken met machines (zoals een afwasmachine) of een kassa bedienen.

Jeugdigen van 16 en 17 jaar
16- en 17-jarigen hebben de volgende mogelijkheden om te werken:

 • Op zaterdag EN zondag, tenzij ze op de vrijdag ervoor of de maandag erna naar school moeten
 • Tot 23.00 uur 's avonds
 • Maximaal 9 uur per dag
 • Maximaal 45 uur per week
 • Gemiddeld 40 uur per week bij een periode van vier aangesloten weken
 • Schooltijd telt altijd mee als arbeidstijd

Wanneer ze een periode van 7 dagen achter elkaar werken, moeten ze een rustperiode van minstens 36 aaneengesloten uren hebben Medewerkers van 16 jaar en ouder mogen wel werken in een café of restaurant en alle soorten drank schenken aan gasten. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor reguliere medewerkers. Wel moet er altijd toezicht zijn van een volwassen deskundige bij de uitvoering van deze werkzaamheden.

 

 

   13- en 14-jarigen 15-jarigen 16- en 17-jarigen

Per dag

Op schooldagen
Op niet-schooldagen
Op vakantiedagen

 

Nee
Max. 6 uur
Max. 7 uur

 

Max. 2 uur
Max. 8 uur
Max. 8 uur 

 

Max. 9 uur *
Max. 9 uur
Max. 9 uur 

Per week

Tijdens schoolweken
Tijdens vakantieweken

 

Max. 12 uur
Max. 35 uur

 

Max. 12 uur
Max. 40 uur

 

Max. 45 uur*
Max. 45 uur

Werken op zondag? Nee Ja, mits er op zaterdag niet wordt gewerkt en/of omgekeerd. Ouders/verzorgenden moeten toestemming geven. Ja. Let op: wanneer er op zaterdag én zondag wordt gewerkt, mag er op de vrijdag direct ervoor of de maandag direct erna geen schooltijd zijn.

 

BEZOEK ONS
Emmastraat 2C
3274 AC Heinenoord

 

CONTACT ONS
06 531 849 65
info@horecahw.nl

 

VOLG ONS

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie